AM Automäkinen tillverkar släpvagnar, påbyggnader och speciallösningar med hög kvalitet för all tung transport.

Vi har lång erfarenhet och hög yrkeskunskap av transportlösningar i bransch.

Intensivt samarbete med kunden är alltid utgångspunkten vid utveckling av nya produkter.

 

Med rätt planerad produkt fungerar de olika delarna i transportkedja betydligt effektivare och med ändamålsenliga lösningar kan kostnader och risker minimeras.

Samtidigt minimeras belastningen av miljön. Med rätta tekniska lösningar och lastnings metoder minimeras utsläppen.

AM Automäkinen har specialiserat sig på att processen i produktion är alltid flexibel och snabb. Råmaterialet är inhemskt stål och aluminium och alla välkända komponenterna garanterar hög funktionalitet och uthållighet för produkten.   

 

Vi vill erbjuda omfattande lösningar i samarbete med kunden.